Giỏ hàng

Texgrill | Nhà hàng Pizza - Pasta - Steak - Rib tại Hải Phòng Texgrill | Nhà hàng Pizza - Pasta - Steak - Rib tại Hải Phòng

Eng - MAIN COURSE


265,000₫

Số lượng

Số lượng

155,000₫

Số lượng

150,000₫

Số lượng

299,000₫
Loại

Số lượng

150,000₫

Số lượng

135,000₫

Số lượng

325,000₫
Option

Số lượng

285,000₫

Số lượng

165,000₫

Số lượng

145,000₫
Option

Số lượng

Số lượng

225,000₫

Số lượng

325,000₫

Số lượng

99,000₫

Số lượng

Số lượng