Giỏ hàng

Texgrill | Nhà hàng Pizza - Pasta - Steak - Rib tại Hải Phòng Texgrill | Nhà hàng Pizza - Pasta - Steak - Rib tại Hải Phòng

Eng - Starters

170,000₫

Số lượng

50,000₫

Số lượng

225,000₫

Số lượng

Số lượng

Số lượng

225,000₫

Số lượng

Pcs

Số lượng

150,000₫

Số lượng