Giỏ hàng

Texgrill | Nhà hàng Pizza - Pasta - Steak - Rib tại Hải Phòng Texgrill | Nhà hàng Pizza - Pasta - Steak - Rib tại Hải Phòng

Eng - Ribs

769,000₫

Số lượng

465,000₫

Số lượng

370,000₫
Option

Số lượng

225,000₫

Số lượng

249,000₫

Số lượng

170,000₫

Số lượng

425,000₫

Số lượng

255,000₫

Số lượng

329,000₫

Số lượng