Cart

Texgrill | Nhà hàng Pizza - Pasta - Steak - Rib tại Hải Phòng Texgrill | Nhà hàng Pizza - Pasta - Steak - Rib tại Hải Phòng

Eng - Steaks

465,000₫
Option

Số lượng

350,000₫

Số lượng

380,000₫
Option

Số lượng

425,000₫

Số lượng

325,000₫

Số lượng

Số lượng

395,000₫
Size

Số lượng