Cart

Pizzas

TexGrill - Thương hiệu pizza texgrill số 1 tại Hải Phòng. Nơi thưởng thức pizza ngon nhất ở Hải Phòng đi kèm với nhiều chương trình khuyến mãi

107,000₫
Size

Số lượng

167,400₫
Size

Số lượng

Size

Số lượng

171,800₫
Size

Số lượng

171,800₫
Size

Số lượng

167,400₫
Size

Số lượng

Size

Số lượng

264,600₫
Size

Số lượng