Cart

Texgrill | Nhà hàng Pizza - Pasta - Steak - Rib tại Hải Phòng Texgrill | Nhà hàng Pizza - Pasta - Steak - Rib tại Hải Phòng

Texgrill | Nhà hàng Pizza - Pasta - Steak - Rib tại Hải Phòng Texgrill | Nhà hàng Pizza - Pasta - Steak - Rib tại Hải Phòng

menu

265,000₫

Số lượng

Loại

Số lượng

Số lượng

150,000₫

Số lượng

799,000₫

Số lượng

155,000₫

Số lượng

325,000₫
Loại

Số lượng

170,000₫

Số lượng

155,000₫

Số lượng

Số lượng

80,000₫

Số lượng

145,000₫

Số lượng

185,000₫

Số lượng

Số lượng

525,000₫

Số lượng

55,000₫

Số lượng