Giỏ hàng

Texgrill | Nhà hàng Pizza - Pasta - Steak - Rib tại Hải Phòng Texgrill | Nhà hàng Pizza - Pasta - Steak - Rib tại Hải Phòng

Seafood

185,000₫

Số lượng

325,000₫

Số lượng

325,000₫

Số lượng

285,000₫

Số lượng

165,000₫

Số lượng

170,000₫

Số lượng

165,000₫

Số lượng

325,000₫

Số lượng

185,000₫

Số lượng

325,000₫

Số lượng

285,000₫

Số lượng

170,000₫

Số lượng