Cart

Texgrill | Nhà hàng Pizza - Pasta - Steak - Rib tại Hải Phòng Texgrill | Nhà hàng Pizza - Pasta - Steak - Rib tại Hải Phòng

Texgrill | Nhà hàng Pizza - Pasta - Steak - Rib tại Hải Phòng Texgrill | Nhà hàng Pizza - Pasta - Steak - Rib tại Hải Phòng

Món nổi bật

350,000₫

Số lượng

799,000₫

Số lượng

525,000₫

Số lượng

769,000₫

Số lượng

Loại

Số lượng

145,000₫

Số lượng

465,000₫

Số lượng

380,000₫
Loại

Số lượng

225,000₫

Số lượng

249,000₫

Số lượng

425,000₫

Số lượng

255,000₫

Số lượng

Số lượng

395,000₫
Size

Số lượng

329,000₫

Số lượng

150,000₫

Số lượng