Cart

Thông báo thay đổi mức phí giao hàng tại Texgrill

Để đảm cho dịch vụ giao hàng nhanh và phục vụ quý khách tốt hơn, nhà hàng Texgrill xin thông báo thay đổi mức phí giao hàng.

Để đảm cho dịch vụ giao hàng nhanh và phục vụ quý khách tốt hơn, nhà hàng Texgrill xin thông báo thay đổi mức phí giao hàng.

Thời gian áp dụng: Từ 14/02/2020

 1. Đối với hóa đơn dưới 500.000đ

  <5km: Miễn phí giao hàng

  >5km: 10k/km vượt

 2.  Đối với hóa đơn từ 500.000 - 2.000.000đ

  <10km: Miễn phí giao hàng

  >10km: 10k/km vượt

 3.  Đối với hóa đơn từ 2.000.000 - 4.000.000đ

  <20km: Miễn phí giao hàng

  >20km: 10k/km vượt

 4. Đối với hóa đơn trên 4.000.000đ

  Miễn phí giao hàng đến 30km

Lưu ý :

Các ngày lễ tết và ngày khuyến mại thứ 4 mua 1 tặng 1 pizza lớn. Tất cả các đơn hàng áp dụng mức phí vượt 5km tính 10k/kmReviewTexgrill 4.8 stars based on 219 reviews